Házirend

Általános szabályok

 1. A Fitness Factory Központ területe csak rendeltetésének megfelelően használható
 2. A Fitness Factory használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.
 3. A Fitness Factory Központ területén TILOS:
  • a dohányzás és az alkohol fogyasztása
  • az olyan tevékenység, amely a Fitness Factory szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
  • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység
  • a Fitness Factory egész területén drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetve állat bevitele
  • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása
 4. A Fitness Factory egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjének névjegyzékbe vett és engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.
 5. A Fitness Factory Központ sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehető igénybe, (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesem engedélyezte).
 6. A Fitness Factory Központ nyitvatartási rendje:
  • Sporttér:
   H-P: 06.00 – 22.30; wellness rész 06.00-22.15
   Sz-V: 08.00 – 20.00; wellness rész 08.00-19.45
  • Mini Gym:
   H-P: 08.00 – 20.00
   Sz-V: 08.00 – 19.00
 7. A Fitness Factory szolgáltatásait igénybevevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.
 8. A Fitness Factory területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:
  • játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, stb.
  • egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet)
  • reklám-, hírdetési-, propaganda-, szóróanyag
 9. Amennyiben a Fitness Factory területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.
 10. Üzemeltető a Fitness Factory sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.
 11. A Fitness Factory zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a Fitness Factory egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában a Fitness Factory rendjére.
 12. Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
 13. A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.
 14. A Fitness Factory üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
 15. A talált tárgyakat minden vendég a Fitness Factory recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.
 16. A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
 17. A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához a komplexum területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.
 18. A Fitness Factory területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:
  • Mentők: (baleset esetén) 104
  • Tűzoltóság: (tűz esetén) 105
  • Rendőrség: (rendbontás esetén) 107
  • Ált. segélyhívó: (bármely esetben) 112
 19. E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.
 20. A Fitness Factory üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész, vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.
 21. A Fitness Factory jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a Fitness Factory recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti.

Speciális szabályok

 1. A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni.
 2. A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos.
 3. Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.

Recepció

 1. A Fitness Factory sportterületeire, belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.
 2. Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített regisztrációs- és adatlapot melyben elfogadja a Fitness Factory Házirendjében foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is.
 3. A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja (2 db törülköző, tusfürdő, pezsgőfürdő és szauna használat, gyermekmegőrző szolgáltatás).
 4. A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs, törülköző, sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.
 5. A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.
 6. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

Öltöző, szauna előtér és szauna

 1. Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező.
 2. A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal, értéktárgyaikat a recepció mellett található értékmegőrzőben helyezzék el.
 3. A vállfa a szekrény tartozéka, elvinni tilos.
 4. A szaunát és a pezsgőfürdőt csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.
 5. A szaunát megfelelő öltözetben (fürdőruha v. fürdőlepedő) lehet igénybe venni.
 6. A szaunában az illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható.
 7. A szauna padokra papucsban tilos fellépni.
 8. Távozás után a szekrényekben ne hagyjanak szemetet.
 9. Kérjük, hogy a vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés).

Fitnesz terem

 1. 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben
 2. A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipőben, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!
 3. Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.
 4. A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
 5. Az egyes eszközök használata során törülköző használata javasolt.
 6. Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.

Aerobik terem

 1. Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.
 2. A csoportos órákra nincsenek fix, foglalt helyek, a vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be. Maximális létszámok aerobik: 40 fő, step: 35 fő, fittball: 16.
 3. A spinning és más speciális órákra (recepción tájékoztatják ezekről) előre be kell jelentkezni a recepción. Kezdés előtt a foglalás érvénytelen, ha nem jelenik meg a vendég.
 4. Az aerobik terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipőben, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!
 5. Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében az órára nem beengedni.

Gyermekmegőrző

 1. Kizárólag a sportszolgáltatásokat igénybevevő vendégek gyermekei részére biztosított a gyerekmegőrző 6 hónapos kortól 10 éves korig. A gyermekek átadása formanyomtatvány kitöltésével és a gyermek cipőváltása után történhet.
 2. A gyermekmegőrzőbe kizárólag fertőző betegségben nem szenvedő, és közösségben elhelyezhető egészséges gyermek adható be. Amennyiben a gyermekfelügyelő megítélése szerint a gyermek egészségi állapotában bármelyik feltétel nem teljesülésére utaló jel mutatkozik, jogosult a gyermek befogadását megtagadni.
 3. A gyermekmegőrző területére szülőnek cipőben belépni tilos!
 4. Ha a gyermek esetlegesen életkoránál, vagy más oknál fogva nem szobatiszta, ez esetben a gyermek kizárólag megfelelő mennyiségű pelenkával adható be.
 5. Legelső alkalommal a szülő együtt vegyen részt a játékban a gyermekmegőrző területén gyermekével (kb. 20 perc), ami alatt az óvónő elmondja a szükséges tudnivalókat, információkat.

Fitness Factory Kft.
üzemeltető